Dny Jeruzaléma jsou kulturní akcí pořádanou pod záštitou Jeruzalémské radnice a tento rok budou pořádány v Plzni, které je evropským městem kultury 2015, a to ve spolupráci s Plzeňským krajem, radnicí města Plzeň a projektem Plzeň EHMK 2015.

Jedním z cílů Dnů Jeruzaléma v Plzni je nejen přivézt zajímavé umělce, ale navíc je propojit s těmi českými. Proto většina highlightů plzeňského programu spočívá právě v koprodukčních projektech. Ty budou na Days of Jerusalem prezentovány jako výsledek společného úsilí a kulturní spolupráce.

Návštěvníci festivalu by si neměli nechat ujít výstavu volného umění a designu (ID)ENTITA jeruzalémských a plzeňských umělců, která se připravuje právě pro program v Plzni. Umělci v obou městech byli vybráni na základě demokratické otevřené výzvy vyhlášené konkrétně na jeruzalémské vysoké škole Bezalel Academy of Arts and Design a na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara při Západočeské univerzitě v Plzni. Výsledkem je velmi zajímavá a různorodá směsice uměleckých osobností. Výstava bude obohacena i o několik zajímavých workshopů a módní přehlídku za přítomnosti nebo právě v režii čtyř jeruzalémských umělců, kteří do Plzně přijedou.

Dalším z koprodukčních projektů, který Dny Jeruzaléma v Plzni přináší, je představení s názvem White piece, které vznikne spoluprací jeruzalémské choreografky Sofie Krantz s českými tanečníky v průběhu její rezidence v Plzni.

Návštěvníci festivalu se rovněž mohou těšit na filmové projekce, zaposlouchat se do jeruzalémského hudby, poslechnout si zajímavé přednášky a zúčastnit se workshopů.

Výstava volného umění a designu • Výstava volného umění a designu (ID)ENTITA
název: Výstava volného umění a designu (ID)ENTITA
datum: 3 - 25/6 (11:00 – 19:00)
19/6 (12:00 – 21:00)
20/6 (11:00 – 21:00)

místo: DEPO2015
„Člověk je právě tím víc sebou samým, tím více individualitou, že má sílu, fantazii a inteligenci se proměňovat." (Milan Kundera, L'Identite, Gallimard, 1997)

Multi-disciplinární umělci ze dvou měst – Jeruzaléma a Plzně, se setkají v impozantním industriálním prostoru plzeňského DEPO2015, aby se z různorodých perspektiv, na základě odlišných osobních zkušeností pramenících z rozdílných kultur, zabývali svojí identitou. Součástí výstavy budou díla, které kurátorky vybraly na základě otevřené výzvy vyhlášené v obou zemích, konkrétně na jeruzalémské vysoké škole Bezalel Academy of Arts and Design a na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara při Západočeské univerzitě v Plzni. Vystavena proto budou nejen díla aktuální, ale také práce starší datace, které jejich autoři přihlásili a považují v rámci zadaného tématu "Identita" stále za výmluvné. Ve výběru se objevují jak studentské ročníkové a diplomové práce, tak díla absolventů těchto škol. DEPO2015 se na tři týdny stane místem setkávání, živou platformou, kde bude docházet k zajímavým tvůrčím konfrontacím a hledání paralel, ovšem také ke sdílení společných fyzických i duševních prožitků, které člověk zakouší, když začne jednak zkoumat vztahy ke svému okolí a fenomény, které jej určují, a současně hledat cesty k sobě samému. Každý z 30 uměleckých osobností Plzně a Jeruzaléma, ať už autorů arabského či židovského původu, ateistů, či věřících autorů, "nahmatává" hranice své existence, vypovídá o ní, dotýká se své podstaty a iluzí, které o ní máme, provádí malá i velká gesta. Ta jsou realizována v těchto médiích: videa, instalace, animace, sochy, fotky i ilustrace; svébytnou součástí výstavy je i módní design.

V poslední třetině doby konání výstavy se návštěvníci dočkají i několika živých osobních intervencí jeruzalémských umělců, kteří do Plzně přijedou 17.6. Prvním hostem bude Meydad Eliyahu, jemuž bude v prostoru DEPO2015 věnován kus stěny, nachystané pro jeho site specific malbu, kterou sám na místě během svého pobytu provede (19.6. v 13:00 - 15:00 a 18:00 - 20:00, 20.6. v 13:00 - 15:00). Další pozvanou je módní návrhářka Adi Yair. Ta povede textilní workshop, při kterém ukáže svoji originální techniku šití modelů a přiblížit postavení a praxi módního návrháře v Jeruzalémě. V programu výstavy se pak v neposlední řadě objeví i netradičně pojaté módní defilé a performance od dua Phantom 1 & Phantom 2.

Slovo české kurátorky výstavy:
Danica Kovářová; kurátorka, aktuálně působí jako šéfredaktorka designového a lisfestylového časopisu Dolce Vita

"Cíleně jsme vybrali umělecká díla, která se explicitně či jakkoli provokativně nevztahují ke konkrétnímu sociologickému, geopolitickému, ekonomickému, historickému nebo náboženskému problému. Hledali jsme taková, v nichž lze přes jejich velmi osobitý kontext najít víceznačné subjektivní interpretace stejně jako univerzální sdělení, ať již jde o umělecké aluze k přemíře informací v globalizovaném masmediálním světě, díky nimž získáváme orientaci, nebo k jeruzalémské i české lidové či kulturní tradici, až po v podstatě ontologické vymezování vnitřního a vnějšího, duality duše a těla. Jsem zvědavá, jak návštěvníci výstavy budou "číst" jeruzalémské artefakty a naopak, jaký dialog s nimi naváží díla plzeňských autorů, jaké detaily se takzvaně ztratí v překladu a jaké zase přenesením uměleckých děl do nového prostředí na významu nabydou."
 • Výstava volného umění a designu (ID)ENTITA
 • Výstava volného umění a designu (ID)ENTITA
 • Výstava volného umění a designu (ID)ENTITA
 • Výstava volného umění a designu (ID)ENTITA
 • Výstava volného umění a designu (ID)ENTITA
Slovo jeruzalémské kurátorky:
Claudette Zorea; kurátorka, aktuálně působí jako vedoucí ateliéru módního designu na Bezalel Academy of Arts v Jeuruzalémě

V Jeruzalémě se prolíná komplexnost lidské povahy ve všech možných formách. Stal se místem, v němž se po tisíce let střídají období míru, válek, odloučení a komunitního života. S ohledem na vztah mezi uměním a přítomností Jeruzaléma je tak místní umělecké vyjádření více než pouhou aplikací stejné umělecké praxe či reflexí na ni.

Tento unikátní vztah se promítá do širšího kontextu, množiny myšlenek, které jsou jak umělecké, tak existenční, reflektující komplexnost lidského soužití. V tomto ohledu se většina v Jeruzalémě působících umělců musí zabývat filozofickým a metafyzickým zkoumáním. Umělci pokládájí radikální otázky a odkrývají druhou stranu slov jako je svoboda, identita, pravda a svědomí. Umělecká produkce Jeruzaléma je charakterizována kritičností a sebezkoumáním. Umělecká díla nejčastěji odkazují k napjaté současnosti a skutečné realitě.

Neustále se opakující touha vyjádřit různorodé aspekty lidskosti a snaha zkřivit a změnit každodenní zkušenost jakoby mazala hranice mezi sférou uměleckou a životní. Hlavním cílem této události bude kriticky a do hloubky zkoumat realitu Jeruzaléma prostřednictvím vnímání mladých jeruzalémských umělců působících v oblasti umění a designu. Umění ve všech svých projevech je volným vyjádřením bez dodržování jakýchkoliv pravidel či metod, a proto bude naše perspektiva sestávat ze skutečné schopnosti těchto mladých umělců různými formami reprezentace evokovat emoce, komplexno, říct nevyřčené, ukázat neviditelné, odkrýt skryté v jiných formách diskurzu. Během tří týdnů se umělci a návštěvníci setkají a vzájemně propojí v nepředvídatelné zóně/prostoru.

Slovo autorek výstavní architektury:
Dagmar Štěpánová a Denisa Strmisková, studio Formafatal.

„Při tvorbě výstavní instalace jsme vycházely ze světlých uliček města, lehkosti látek nad hlavou, visícího oblečení, inspirovala nás voda v Mrtvém moři, její odlesky, pálení slunce. Ve světelném designu chceme pracovat právě s pocitem záře slunce, a celá linie stěny by měla vést prostorem jako jakýsi světelný paprsek. Čistota instalace by měla vyzdvihnout charakter vystavených děl autorů jak z Jeruzaléma tak Plzně.

Autoři:
Jeruzalém:
Itay Akirav (animovaný docu-film)
Ofir Barak (fotografie)
Meydad Eliyahu (site specific malba)
Ayelet Hachachar Midovski (šperk)
Ofra Kobliner (animovaný film)
Ilya Kreines (ilustrace)
Naama Levit (videperformance)
Roy Margaliot (ilustrace)
Phantom 1 & Phantom 2 (videoperformance)
Liron Rubin (módní doplňky)
Hilla Shapira (módní tvorba)
Shani Sucovsky (módní tvorba)
Doreenn Shwartzman (animovaný film)
Shani Waisman (videoart)
Adi Yair (módní tvorba)

Plzeň:
Ateliér Komiksu a dětské ilustrace (ilustrace)
František Fekete (videoperformance a videoart)
Darina Grösslová (malba a instalace)
Romana Hnízdilová (videoart)
Martin Procházka (fotografie)
Andrea Mikysková (videoart)
Aisha Krist (instalace)
Jana Trávníčková (videoinstalace)

Módní přehlídka

název: Móda Jeruzaléma
datum: 20/6
hodina: 15:00 – 15:30
místo: DEPO2015
V sobotu 20. června se ještě před odpolední performancí dua Phantom 1 & Phantom 2 a workshopu výtvarníka Meydada Eliyahu odehraje módní defilé. Jeho choreografii si vezme na starost tanečnice Sofie Krantz, přičemž nejen modelové, ale i profesionální tanečnice předvedou módní kolekce čtyř jeruzalémských módních designérek, které všechny absolvovaly ateliér módní tvorby a šperku na jeruzalémské Bezalel Academy of Arts and Design.

Kolekce Hilly Shapiry nese název Define Me (2014). Zkoumá hranice módního průmyslu, jeho omezenou flexibilitu a neefektivnost - dotýká se fenoménu likvidovaného oděvu, který z výrobní linky, ať z jakýchkoli důvodů, putuje do dopadu jako vadný. Kolekce současně klade otázku, kde jsou hranice mezi mužským a ženským, sportovním a krejčovským, zimním a letním oděvem. Hilla Shapira v ní kombinuje zdánlivě protichůdné materiály, siluety, techniky, barvy a vzory a vytváří mezi prvky dialog bořící normy, přehodnocuje konfekční definici oděvu.

Podobné otázky jako Hilla si v kolekci Under Construction (2013) klade i Shani Sucovsky. Svoji plánovanou unisexovou značku ještě nezaložila, ale mezitím co působí ve studiu dvou jeruzalémských známých návrhářů, pracuje na jejím uvedení. Také Shani baví obracet mužské prvky oděvu na ženské a naopak, především pak dekonstruovat jednotlivé části konformního oblečení a opět je skládat k sobě, ale ve zcela osobitém podání přinášejícím moment osvobození.

Během chystaného workshopu (19.6.) bude o unikátnosti své tvorby návrhářka Adi Yair jistě podrobně mluvit a prezentovat techniku šití a přípravy na jednotlivých modelech. Při přechozím defilé proto představí část ze své dva roky staré kolekce Broking Tailoring, která pro ni byla přelomová a znamenala odrazový můstek pro její eponymní módní značku Adi Yair. Oproti předchozím návrhářkám jejím prostřednictvím neboří normy formální, ale technické. Podařilo se jí totiž vyvinout zvláštní techniku konstrukce oděvu bez použití stehu, založenou na principu prolínání mřížek, ve své podstatě podobnou tkaní.

Poslední z módních designérek, Liron Rubin, je autorkou kolekce klobouků Over the Rainbow (2014, vznikla jako její diplomová práce). Zvláštní na nich není použitý materiál, jímž je vlněná plsť, ale originální způsob střihu a tvarování. Pod těmito barevnými klobouky se žena před světem neschová, ale hrdě se mu postaví a podtrhne svůj jedinečný charakter. Liron se nechala inspirovat tradičním japonským uměním kirigami (stříhání a ohýbání papíru), jehož principy použila a pomocí precizních ručních postupů stvořila fantaskní tvary svých klobouků. Liron si na této technice postavila vlastní značku La-Kobah, pod níž v současnosti navrhuje další modely.
 • Móda Jeruzaléma
 • Móda Jeruzaléma
 • Móda Jeruzaléma
 • Móda Jeruzaléma
 • Móda Jeruzaléma

Workshopy

název: Adi Yair: kreativní techniky současné módní tvorby
datum: 19/6
hodina: 15:00 – 16:00
místo: DEPO2015
Návrhářka Adi Yair si pro návštěvníky výstavy (ID)ENTITA nachystala také praktické ukázky. Konkrétně zvláštního způsobu šití-nešití oděvu, který sama vyvinula. Při svém malém představení, které nazvala Under Cover, bude prezentovat všechny kroky tvorby jednoho svého modelu, proces jeho vzniku od začátku do konce, od nákresů a střihů až po trojrozměrný výtvor. Diváci ji budou moci sledovat nejen před sebou, ale díky videopřenosu také na projekční ploše, na níž záběry detailů lépe vyniknou. Stejně jako v případě Meydada je pravděpodobné, že i náplň Adiny prezentace se odvine od dotazů, které jsou vítány, a mohou hovor stočit k rozličným aspektům jejich umělecké praxe.

(v čj a aj)
 • Adi Yair: kreativní techniky současné módní tvorby
název: Performance Phantom 1 & Phantom 2
datum: 20/6
hodina: 15:30 – 16:30
místo: DEPO2015
Umělecké duo Phantom 1 & Phantom 2 připravili variaci na svou videoperformanci ”A povězte to věřícím ženám”. Dílo je uvedeno v rámci výstavy (ID)ENTITA. duo Phantom 1 & Phantom 2 připravili variaci na svou videoperformanci ”A povězte to věřícím ženám”. Dílo je uvedeno v rámci výstavy (ID)ENTITA. 

"Chimár / nikáb / hidžáb / džilbáb / čadrí je proměnlivý, kulturně podmíněný oděv, jejž Západ obvykle souhrnně zahrnuje do kategorie burka. Ve své práci chceme burku přetvořit, dát jí svou vlastní, novou definici. Ve smrtelném souboji kladiva a srpu ztělesňují zahalené, přízračné postavy přetrvávající životní absurditu. Symbolismus, uzamčený v soudobém politickém kontextu, zde používám jako nástroj, ne jako očekávaný výsledek. Západní umění pojímá muslimky v duchu mystiky, svůdnosti a hrozby, ale toto dílo se pouští rovnou do tvrdé akce odporu a boje. Celá performance se odehrává bez scénáře – až do hořkého konce."

(v čj a aj)
 • Performance Phantom 1 & Phantom 2
název: Meydad Eliyahu a jeho metodologie site specific live maleb
datum: 20/6
hodina: 16:30 – 17:30
místo: DEPO2015
Meydad Eliyahu si kromě toho, že přímo v DEPO2015 bude od čtvrtečního rána 18.6. osobně malovat svůj site-specific výjev, připravil také zajímavou přednášku o tom, jaké podobné projekty má již za sebou, jak inspirující, osvobozující či svazující je pracovat "v historickém obležení" takového města, jakým je Jeruzalém, jaké nástrahy či naopak nečekané výzvy může site specific malba přinášet. Posluchači se kromě vizuálních referencí možná dočkají i živé ukázky takové malby.

(v čj a aj)
 • Meydad Eliyahu a jeho metodologie site specific live maleb

Přednášky

název: Příběh Mike’s place
datum: 19/6
hodina: 10:00 – 12:00
místo: Vědecká knihovna Plzeňského kraje
Příběh Mike’s place je název nové grafické novely, která v červnu tohoto roku vychází paralelně v České republice, USA a Francii. Příběh Mike’s place je dílem brooklynského umělce Korena Shadmiho, amerického dokumentaristy Jacka Baxtera a jeruzalémského filmaře Joshuy Faudema, se kterým se budou moci čeští milovníci komiksu seznámit i osobně na Days of Jerusalem, kam Faudem přijede svou knihu představit.

Téma zmíněného komiksu je poněkud neobvyklé a pro jeho autory bylo jeho zpracování velkou výzvou. Příběh vychází totiž z pohnuté historie populárního baru Mike’s place v Tel Avivu. Ten se stal v období druhé intifády terčem sebevražedného atentátu.

Vše začalo v létě 2003, kdy se americký dokumentarista Jack Baxter rozhodl natočit dokument o plážovém baru Mike’s place, oblíbeném místě Izraelci, izraelskými Araby a mezinárodní komunitou žijící v Tel Avivu. Zaměstnance i hosty tohoto telavivského baru sdružovala především láska k pivu a bluesové hudbě, která z oken baru zněla každý den do pozdních nočních hodin. Nepsaným pravidlem byl zákaz diskusí o politice, či náboženství; Mike’s place fungoval jako melting pot, mohl přijít kdokoli, kdo chtěl na chvíli zapomenout na „konflikt venku“ a prostě si jen tak dát pivo.

Přestože místo představovalo jakýsi únik z venkovní reality bylo do ní vtaženo tragickou událostí, která se stala 30.4. 2003. Ve chvíli, kdy Jack Baxter odložil svou kameru se v baru Mike’s place ozvala exploze. Tu měli na svědomí dva sebevražední atentátníci, kteří se po nezdařeném pokusu o násilný útok na americkou ambasádu rozhodli „zkusit své štěstí“ o dům dále, tedy baru Mike’s place. Tři lidé zemřeli a padesát bylo těžce zraněno, včetně Jacka Baxtera.

(v čj a aj)
 • Příběh Mike’s place
Majitel baru a hlavní postava komiksu Gal Ganzman se rozhodl tragédii čelit a bar znovu otevřel po několika týdnech. Tragický moment upevnil odhodlání jeho týmu vybudovat místo unikátní svým multikulturním prostředím a dnes se do baru za jeho vynikající kuchyní, živou muzikou a přátelským ovzduším sjíždějí hosté doslova z celého světa.

Přestože Jack Baxter utrpěl vážná zranění, i on v natáčení dokumentu pokračoval a zaznamenal osudy lidí, které tato událost poznamenala. Příběh Mike’s place byl zachycen v dokumentu z roku 2003 Blues by the Beach, na kterém se podílel i jeruzalémský filmař a student pražské FAMU Joshua Faudem. Film po celém světě sklízel ceny a nadšené recenze. Nejnověji se jeho tvůrci rozhodli zpracovat i širší pozadí příběhu, a to právě v komiksu Mike’s Place.

Příběh Mike’s place na Days of Jerusalem přijíždí představit přímo jedna z hlavních postav příběhu filmař Joshua Faudem.
název: 40 dní pěšky do Jeruzaléma
datum: 19/6
hodina: 17:00 – 18:45
místo: DEPO2015 Rezervovat

rezervace nutná
Ladislav Zibura v létě sbalil svůj život do 12 kilogramů, hodil batoh na záda a vypravil se pěšky do Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu se mu podařilo ujít 1400 kilometrů napříč rozpálenou krajinou Turecka a Izraele, stanout pod Zdí nářků a prožít největší dobrodružství svého života. Jeho cesta je příběhem omylů, pozoruhodných setkání, šťastných i nešťastných náhod, puchýřů a opruzenin. Těšit se můžete na vyprávění cynického kavárenského povaleče, který vám svým laskavě nekorektním humorem dokáže, že poutník rozhodně nemusí být katolík, asketa ani nudný člověk.

(pouze v českém jazyce)
 • 40 dní pěšky do Jeruzaléma

Tanec

název: White Piece
datum: 19/6
hodina: 20:00 – 21:00
místo: DEPO2015 Rezervovat

rezervace nutná
Taneční představení s názvem White piece vznikne spoluprací jeruzalémské choreografky Sofie Krantz s českými tanečníky v průběhu její rezidence v červnu 2015 v Plzni. Choreografie jeruzalémské tanečnice tak bude obohacena o energii vycházející z kulturní odlišnosti a tedy i o nový taneční jazyk. Minimalistická taneční performance pro devět tanečníků vychází z kulturních střetů. Jednoduché estetické pojetí představení otvírá prostor pro zásadní morální otázky. Hlavními partnery představení jsou Studio Alt@ a OPEN AiR - Artist in Residence.

Sofie Krantz: „V rámci mé rezidence v Plzni bych se chtěla zabývat českým temperamentem a způsobem uvažování. V našem společném představení bych chtěla poukázat na rozdílné nebo naopak podobné nuance našich kultur. Věřím, že naše společná práce a kreativita přispěje k zkvalitnění a obohacení původní choreografie a vznikne tak nový taneční a vizuální jazyk. Ve svých představeních se obvykle snažím pracovat s informacemi extrahovanými z kultury, módy a umění a těším se, že budu mít příležitost získat novou inspiraci v rámci kultury české.“
 • White Piece
Tanečnice:
Adéla Petáková, Sylva Šáfková, Kateřina Šírková, Radka Štiková, Tereza Indráková, Monika Částková, Adélka Judasová., Jitka Čechová, Alice Minárová

FilmyProgramovými spolupracovníky filmové sekce jsou Radovan Holub a Dan Wolman, kterým tímto děkujeme.


název: Blues by the Beach
datum: 19/6
hodina: 15:00 – 16:30
místo: DEPO2015 Rezervovat

rezervace nutná
Komentovaná projekce s přednáškou

V dubnu roku 2003 je několik filmařů svedeno osudem do Izraele. Začnou točit dokument o Mike’s Place, známém telavivském bluesovém baru s živou hudbou. Mají za cíl ukázat, že Izrael není jen o zdánlivě nekonečném teroru. Chtějí natáčet lidi, kteří se dobře baví v baru. Jejich nápadu je ale učiněno zadost v momentě, kdy Mike’s Place potká tvrdá realita a námět filmu se zcela změní.

(v angličtině tlumočené do češtiny)
Blues by the Beach
název: Tančící Arabové
datum: 19/6
hodina: 17:00 – 18:30
místo: DEPO2015 Rezervovat

rezervace nutná
Eyad (Tawfeek Barhom) je palestinský mladík, který vyrůstá ve výrazně židovském prostředí. Kolem sebe soustavně pozoruje aktivismus některých učitelů i vlastního otce, jenž je výrazně politicky činný. Identitu mladíka dále utváří silná přátelství i problematická láska k místní židovské dívce. Svižný film s četnými okamžiky komiky i tragiky diváka srozumitelně uvádí do složité sítě vazeb a emocí v neklidném regionu. Nejnovější snímek režiséra Erana Riklise byl uveden na filmovém festivalu v Locarnu a dosud byl nominován na čtyři výroční ceny Izraelské filmové akademie, včetně ocenění pro nejlepšího herce v titulní roli.

Ocenění a nominace:
Výroční izraelské filmové ceny 2014 – Nominace (Nejlepší herec v hlavní roli, Nejlepší herec ve vedlejší roli, Nejlepší výprava, Nejlepší zvuk)

(české titulky)
Tančící Arabové
název: Večírek na rozloučenou
datum: 19/6
hodina: 19:00 – 20:30
místo: DEPO2015 Rezervovat

rezervace nutná
Láska Yezekhela a Levany neztratila nic na své intenzitě ani s pokročilým věkem. Pár sedmdesátníků však žije spokojený život pouze do chvíle, kdy je jejich soužití narušeno sledem událostí majícím zásadní vliv na vzájemnou důvěru a vnímání blížící se smrti. Rodinný přítel, který pomalu umírá na nemocničním lůžku, totiž Yezekhela požádá, aby mu pomohl ukončit jeho trápení, a sama Levana trpí stále se zhoršující chorobou. Aniž by závažnou látku eutanazie, smrti a stáří zlehčovali, kombinují tvůrci dramatickou zápletku s úsměvně odlehčeným tónem i černým humorem a často tabuizovaná témata tak předkládají s lehkostí a bez laciné podbízivosti.

Ocenění a nominace:
MFF Benátky 2014 – Cena diváků, Cena Brian

Trailer: https://youtu.be/pxAp7F9Dkgg

(české titulky)
Večírek na rozloučenou
název: Poznámka pod čarou
datum: 19/6
hodina: 21:00 – 22:30
místo: DEPO2015 Rezervovat

rezervace nutná
Eliezer a Uriel Shkolnikovi jsou oba excentričtí profesoři, kteří obětovali své životy studiu Talmudu. Otec Elezier je tvrdohlavý purista, který se bojí systému a nikdy ho nikdo neocenil za jeho práci. Jeho syn Uriel je nadějnou hvězdou v oboru, která baží po cenách a oceněních a neustále hledá pozornost. Jednoho dne se ale mince otočí. Když Eliezer zjistí, že má získat Izraelskou cenu, nejvyšší ze všech ocenění pro vědce ve státě, jeho marnivost a beznadějný chtíč po uznání vyjdou najevo. Jeho syn je nadšený, že otec se konečně dočkal uznání, ale zároveň je nucen si vybrat mezi svým kariérním postupem a oceněním otce. Bude sabotovat otcovu slávu? Footnote je úspěšný film Josepha Cedara.

Ocenění a nominace:
Nominace na Oskara. Cannes 2011 - cena za nejlepší scénář.

(české titulky)
Poznámka pod čarou
název: Mít s kým běžet
datum: 20/6
hodina: 13:00 – 14:30
místo: DEPO2015 Rezervovat

rezervace nutná
Dva různí lidé – dvě různé poslání v postranních uličkách Jeruzaléma, právě o nich pojednává drsné drama izraelského filmaře Odeda Davidoffa. Sedmnáctiletý Assaf (Yonatan Bar-Or) v rámci nudné letní brigády dostane zdánlivě nemožný úkol - najít majitele ztraceného psa, který se potuluje po ulicích Jeruzaléma. Assaf z počátku neví, jak k úkolu přistoupit, ale následuje psa a začíná nalézat vodítka k jeho majiteli. Ztracený pes patří Tamar (Bar Belfer), mladé dívce, která přišla do Jeruzaléma hledat bratra, který se zapletl s nebezpečnou partou kriminálníků. Tamar je nadaná zpěvačka a kytaristka, která se živí hraním po ulicích. Její improvizovaná vustoupení zaujmou Pesacha (Tzahi Grad), jenž tvrdí, že se o pouliční umělce stará. Ve skutečnosti je ale Pesach zločinec vybírající od buskerů daň za možnost vystupovat na nejlepších místech ve městě a drží je v zajetí v sešlém hotelu, který pro ně založil. Zatímco se Assaf snaží vrátit psa majitelce Tamar, ona hledá svého bratra a snaží se dostat z Pesachových spár.

(aj/čj titulky)
Mít s kým běžet
název: Můj otec můj bůh
datum: 20/6
hodina: 15:00 – 16:30
místo: DEPO2015 Rezervovat

rezervace nutná
Rabín Abraham Edelman (Assi Dayan), hlava malé ultra-ortodoxní komunity v Tel Avivu, je, co se doktríny týče, naprosto neoblomný. Přestože tato vlastnost budí velký respekt v jeho okolí, jeho zatvrzelost je prvopočátkem konfliktu mezi ním a malým synem (Ilan Griff). Menahema stále více fascinuje okolní svět a nedokáže pochopit, proč musí jeho otec odehnat holubici z hnízda nebo proč tvrdí, že psi nemají duši.

(aj/čj titulky)
Můj otec můj bůh
název: Neklidný
datum: 20/6
hodina: 17:00 – 18:30
místo: DEPO2015 Rezervovat

rezervace nutná
Poté, co se mnoho let jen protloukal a sotva vycházel s penězi, se Moshe začíná prosazovat jako básník, vystupující se svými básněmi a texty v newyorském baru na Manhattanu. Nečekaně se setkává se synem, kterého před jednadvaceti lety opustil a zanechal ho v rodném Izraeli. Je donucen získat nový náhled na život a čelit starým hříchům.

Syrový a zároveň citlivý film o otci a synovi, o prchavé pouti za vykoupením, natočený známým izraelským filmařem Amosem Kollekem, který získal mnoho filmových ocenění (filmy Fast Food, Fast Women, trilogie Sue, Fiona, Bridget, Nowhere to Go but Up).

(aj/čj titulky)
Neklidný
název: Režisérova úzkost
datum: 20/6
hodina: 19:00 – 20:30
místo: DEPO2015 Rezervovat

rezervace nutná
Evropská premiéra za účasti režiséra

Film pojednává o mladém filmaři Gadim, jehož prvotina “Operace” jde právě do kin. Jeho film je statirou o zemi zmítané nekonečnými válkami se sousedními státy. Životní podmínky se zhoršují a hudebníci odcházejí ze země, vyjma hráčů na violoncello. Vzniká undergroundová odbojová skupina, která si vytyčila jasný cíl – změnit osud národa.

Dan Wolman (www.wolmandan.com) je zkušený izraelský filmový režisér, mezi jehož filmografii patří “Hide and Seek” (berlínský filmový festival), “The Dreamer” (festival Cannes), “Floch” (benátský filmový festival) a mnoho dalších. Dan je považován za jednoho z nejmistrnějších a nejvíce nezávislých izraelských filmařů. Jeho filmy mají osobní charakter a zkoumají konflikt jedince a společnosti.

(aj/čj titulky)
Režisérova úzkost

Hudba

název: The Hazelnuts
datum: 19/6 (18:45 – 19:30)
20/6 (14:00 – 14:45)
20/6 (18:30 – 19:15)

místo: DEPO2015
The Hazelnuts jsou vokální trio, které moderním posluchačům přináší omamnou vůni a opravdovou atmosféru populárních sourozeneckých uskupení z třicátých let minulého století. Přesná souhra tří hlasů a dobových nástrojů – včetně valchy, kontrabasu a kytary, příležitostně také žesťové sekce – vrátí posluchače na chvíli v čase do New Orleans počátku dvacátého století.

The Hazelnuts mají jak vlastní autorskou tvorbu, vytvořenou z moderního ženského pohledu v duchu vintage, tak stylizované aranže známých písní, včetně hitu Beyoncé Single Ladies a dalších písní ze třicátých let. Trio The Hazelnuts si písně aranžuje samo a přidává do nich velkou dávku osobní interpretace. Jak řekl jeden umělecký kritik: „Jakoby každá píseň, kterou se rozhodnou nazpívat, byla najednou lepší.“

Trio The Hazelnuts se potkalo na jeruzalémské hudební akademii a vystupuje společně od roku 2013. Jejich debutové EP bylo vydáno v dubnu roku 2014. V následujících měsících následovala série hudebních úspěchů a v říjnu roku 2014 bylo trio přizváno ke spolupráci s jedinečným Doo Wop festivalem v New Orleans, rodišti Jazzu. Na festivalu kapela vystoupila po boku největších hvězd žánru Doo Wop.
 • The Hazelnuts
 • The Hazelnuts
název: Muhammad Mughrabi feat. REFEW
datum: 20/6
hodina: 21:30 – 22:30
místo: DEPO2015
Jednadvacetiletý REFEW se na české scéně zjevil doslova jako blesk z čistého nebe. Část lidí zaregistrovala už jeho Blackcock EP, ovšem ten největší boom přišel až s debutovým mixtapem Z místa. Ten vyšel na jaře 2014 pod Bigg Boss labelem a v pouhých 20 letech se tak Refew může pochlubit sestavou hostů jako Vladimir 518, Orion, Separ, Delik nebo DJ Wich!

Mihnul se snad na všech zásadních českých deskách poslední doby, odjel mimo své sólo koncerty všech 16 zastávek masivní Heavy Weight Tour a vidět ho můžete také na koncertní šňůře Mladých pušek, po boku Moozy a projektu VR/Nobody. “Drake z Libně”, jak je mu občas vtipně přezdíváno, v současnosti vydává své debut album Na kredit.

MUHAMMAD MUGHRABI se věnuje rapu a hudební produkci už deset let. Narodil se v Jeruzalémě a vyrostl a nadále žije v palestinském uprchlickém táboře Shuafat v Jeruzalémě. Studoval umění a film v Izraeli.

Hudbu využívá jako únik před realitou a jako nástroj sebevyjádření. V roce 2010 byl v Mexiku oceněn cenou Chiuku hudební stanicí MTV Latinská Amerika. Mladý umělec tvrdě pracuje na splnění svého snu o mezinárodním úspěchu. Muhammad Mughrabi se zabývá: Hip-Hop/Rap, Deep Electro Dance House, World Music

REFEW a MUHAMMAD MUGHRABI vystoupí společně, poprvé a naostro v rámci hip hopové party. Nenechte si ujít tento jedinečný battle!
 • Muhammad Mughrabi feat. REFEW
název: Profesor IKEBARA / afterparty
datum: 20/6
hodina: 22:30
místo: DEPO2015
Celý večer zakončí legendární Profesor Ikebara (balkan beats/gypsy punk) se zběsilou balkánskou afterparty.

Kavárna a stánky

název: Kavárna DEPO2015
datum: 19/6 (12:00 – 21:00)
20/6 (11:00 – 21:00)

místo: DEPO2015
V kavárně DEPO2015 se budete moci občerstvit místní limonádou nebo kávou v průběhu konání celého festivalu. Součástí kavárny budou i stánky s prezentací jeruzalémského vína a stánky s literaturou týkající se Jeruzaléma, případně knížkami od současných jeruzalémských spisovatelů.